Bahâeddin VeledBahâeddin Veled

Hüseyin oğlu Sultanu’l-ülemâ Bahâeddin Muhammed (Bahâeddin Veled), (doğumu 1146 veya 1151 – vefatı 1231, Konya)

A. Gölpınarlı, Sultanu’l-ülemâ Bahâeddin Muhammed’in Ma’arif adlı eserindeki bir ifadesine dayanarak, hicri 546 (1151-1152) yılında doğmuş olabileceğini dile getirmektedir.

Mevlâna Hazretleri’nin babası Sultanu’l-ülemâ Bahâeddin Muhammed, bulunduğu ve yolculuğu sırasında uğradığı yerlerde daima devlet adamlarının ve ilim erbabının teveccühünü kazanmış bir zattı. Anadolu Selçuklularının en güçlü sultanlarından olana Alâaddin Keykubad I (saltanatı 1220-1238), Konya’daki ikameti esnasında ona büyük hürmet göstermiş, hatta onun müridi olmuştur.

Bahâeddin Veled, 23 Şubat 1231 (18 Rebiulahir 628) tarihinde, Konya’da vefat etti. Eflaki’ye göre vefat ettiğinde 85 yaşındaydı ve bu sırada oğlu Mevlâna 24 yaşına ulaşmıştı.

Sultan Veled’in ifadesine göre, Bahâeddin Veled Konya’ya varıştan iki yıl sonra vefat etmiştir:

“İki yıl sonra Allah takdiriyle Bahâeddin hastalandı, başını yastığa koydu…

…ansızın ahiret alemine göçtü.”

Bir şeyh olan Sultanu’l-ülemâ Bahâeddin Muhammed’in vefatı ile boşalan posta oğlu Mevlâna Muhammed Celaleddini Rûmî geçmiştir. Bu durumu Sultan Veled, eseri “İbtidânâme”de şu şekilde nakletmektedir:

“Padişah Celâleddin, babasının yerine geçti, oturdu; yeryüzü halkı ona yüz tuttu.
Babası gibi zahitti, bilgindi; bütün bilginlerin başı-başbuğuydu, padişahıydı.”


Bahâeddin Veled’in Hayatı

Sultanu’l-ülemâ Bahâeddin Muhammed kimdir?

Ayrıca bakınız Mevlâna Muhammed Celaleddin Rûmî‘nin hayatı

Kaynak:
MevlanaSozleri.de web sitesi
HazretiMevlana.net web sitesi