Mesnevi’den Hikayeler

Sevgilinin Kapısı

Bir gün, bir âşık sevgilisinin kapısına giderek, kapısını çaldı. İçerideki sevgilisi: “Kim o?” Âşık: “Kapıyı çalan benim.”...

Yeminin Bedeli

Dervişin bir dağa çekilmiş, sadece ibadetle meşgul olurdu. Yalnızlık, onun yakın dostuydu. Allah tarafından ihsan edilen manevi nimetler içerisindeydi.

Sufinin Savaşı

Sufinin biri orduya katıldı. Kısa bir süre sonra savaşa gitti. Savaşçı askerler meydana çıkıp, hücuma geçtiler.

Rumlarla Çinlilerin Resim Yarışması

Çinliler, “En iyi resmi ve nakışı biz yaparız” iddiasında bulundular. Rumlar da, “Hayır, bu konularda bizim üstümüze kimse yoktur. Ustalığımız daha üstündür” dediler.

Kumaş Çalan Terzi

Hikayecinin biri, ballandıra ballandıra terzilerin hilelerini, kumaşları nasıl çaldıklarını anlatıyordu.

Keramet Ağacı

Ülkenin birinde bir bilgin masal olarak, “Hindistan’da bir ağaç var, ağacın meyvesinden yiyen, ne ihtiyarlar ne de ölür” dedi.

Muflis Adam

Malsız, mülksüz, evsiz, barksız bir adam vardı. Aç gözlü ve arsızdı. Aynı zamanda insanları aldatırdı. Kadı buna ceza verdi. Hapishaneye koydu.

Cömert Şeyh

Şeyh Ahmed b. Hadraveyh hazretleri, cömertliği ile bilinirdi. Bu yüzden de hep borçlu yaşadı.

Sufi İle Hizmetçi

Bir sûfi seyahete çıktı. Dönüp dolaşırken, bir gece yolu bir tekkeye uğradı. Orada misafir oldu. Hayvanını ahıra bağladı. Kendisi de başköşeye geçip oturdu.