Mesnevi’den Hikayeler

Bir Testi Su

“Ey oğul! Bütün dünyayı, ağzına kadar ilimle, hikmetle, sırlarla ve güzellikle dolu bir testi bil...

Hz. Ali’nin İhlâsı

Hz. Ali'nin İhlâsı Hz. Ali (Kerremallahu Veche) savaş sırasında, altına aldığı bir düşmanı öldürmek üzeriydi.…