Hayatı

Şeb-i Arus

Hazreti Mevlana, ölüm gecesini "şeb-i arus", yani dünya gurbetinden kurtuluş, vuslata eriş olarak ifade eder.