Kitaplık

Ya Hazreti Mevlana

Kuddusi Hazretleri (k.s), bir gün Konya'ya giderek, Mevlana Celâleddin-i Rûmî Hazretlerinin (k.s) kabrini ziyaret etmek ister.

Şems’e Yakarış; Gel

Seni ne huzuru arayanlara, ne huzuru bulanlara, ne de huzurdan kaçanlara sordum. Güneşin sıcaklığını en iyi kim anlatabilir?