Methiye

Ya Hazreti Mevlana

Kuddusi Hazretleri (k.s), bir gün Konya'ya giderek, Mevlana Celâleddin-i Rûmî Hazretlerinin (k.s) kabrini ziyaret etmek ister.