msorg-intro-2
Muhammed Sultan Bahaeddin Veled

Muhammed Sultan Bahaeddin Veled veya kısaca Sultan Veled (24 Nisan 1226, Karaman – 11 Kasım 1312, Konya), Mevlana (Celâleddin-i Rûmi) Hazretlerinin oğlu, mevlevîliğin asıl kurucusu ve ikinci piri..


Muhammed Sultan Bahaeddin Veled

Mevlâna Hazretlerinin Hayatı