Hayatı

Şeb-i Arus

Hazreti Mevlana, ölüm gecesini "şeb-i arus", yani dünya gurbetinden kurtuluş, vuslata eriş olarak ifade eder.
Mesnevi'den Hikayeler

Muflis Adam

Malsız, mülksüz, evsiz, barksız bir adam vardı. Aç gözlü ve arsızdı. Aynı zamanda insanları aldatırdı. Kadı buna ceza verdi. Hapishaneye koydu.